SZKOLNE INTERWENCJE TEATRALNE

Projekt Fundacji Theatrum Gedanense i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, zakłada współpracę naszego Teatru, gdańskiego Teatru Wybrzeże oraz Teatru Muzycznego w Gdyni.

Dzięki temu stworzyliśmy wspólną ofertę artystyczno-edukacyjną dla szkół (uczniów w wieku 12-19 lat) z województwa pomorskiego. Głównym celem naszej pracy jest prewencja przemocy wśród młodych ludzi. Aby to osiągnąć, postanowiliśmy powołać do życia zespoły aktorskie, które będą wyjeżdżać do szkół z trwającymi 4h zegarowe warsztatami.


Zajęcia te są unikatową koncepcją, pozwalającą wprowadzać tematykę przemocy wśród osób młodszych w taki sposób, aby uczniowie sami dochodzili do pewnych wniosków. Atmosfera zajęć jest osadzona w konwencji super-bohaterów, a tematy trudne – zostają przerysowane i sprowadzone do prostych w rozumieniu konwencji.


Nasi niemieccy partnerzy ze Schultheater-Studio Frankfurt (którzy stworzyli koncepcję i nauczyli nas prowadzenia tych zajęć) organizują je od 20 lat w ponad 1000 szkołach we Frankfurcie, Hesji i innych regionach Niemiec. Warsztaty zebrały liczne nagrody, a metodologia pracy była pokazywana i omawiana na uniwersytetach i konferencjach światowych.

Uwaga: Nie podejmujemy podczas zajęć tematu tego, że ktoś dziecku zadaje przemoc, nie obrazujemy też tej przemocy w sposób dosłowny. Główną tematyką jest prewencja przemocy (werbalnej, emocjonalnej, fizycznej) w grupie rówieśniczej. Chodzi o wykształcenie wśród młodych osób mechanizmów, które pozwolą im zauważyć moment, w którym dochodzi do eskalacji emocji i reagowania na to. Rozwijamy głównie zdolność kontroli własnych emocji, ale też wrażliwość na dynamikę grupy i podejmowanie prób rozładowania atmosfery zanim wydarzy się coś niedobrego.

Dofinansowano ze środków Marszałka Województwa Pomorskiego