„Teatr i Edukacja 2021” to cykl 5 specjalistycznych szkoleń na temat twórczego wykorzystania teatru w edukacji, przeznaczonych dla 20 nauczycieli / edukatorów z woj. pomorskiego. Zajęcia przeprowadzi grono ekspertów ze świata teatru. Projekt realizowany jest we współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

Spotkania będą się odbywały w Gdańsku cyklicznie, raz na miesiąc w weekend (od maja do października) oraz podczas 25. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku (4-dniowe seminarium w sierpniu).

Celem projektu jest aktywizacja twórcza oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli/edukatorów w zakresie umiejętności prowadzenia innowacyjnych zajęć. Finałem projektu będzie przygotowanie przez każdego uczestnika autorskiej prezentacji w swej społeczności (lub on-line), z udziałem młodzieży (w listopadzie), podczas których wykorzystają zdobytą wiedzę. Będzie to swoisty „sprawdzian”. Opis prezentacji i dokumentacja seminarium zostaną zebrane w elektronicznej publikacji, dostępnej na stronie internetowej projektu (w grudniu) dla upowszechnienia dobrych praktyk.

Zajęcia poprowadzą m.in. Maciej Wizner, Weronika Łucyk, Anna Zalewska-Uberman, Monika Jarząbek, Mażka Wojciechowska, Hanna Świętnicka oraz aktorzy gdańskiego Teatru Wybrzeże – Piotr Biedroń i Marzena Nieczuja-Urbańska. Będą to warsztaty dotyczące m.in.: pracy z aktorem, reżyserii spektaklu, twórczej pracy z tekstem literackim, technik dramowych, pedagogiki teatru.

Kontakt:
Anna Ratkiewicz: (058) 35 10 119; 698 034 820
Marta Nowicka: (058) 35 10 118; 604 759 340

e-mail: shakesploring@gmail.com

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
Uwaga. Tak długo, jak długo trwać będzie pandemia i obowiązywać nas będą obostrzenia z tym związane, na zajęciach przestrzegany będzie reżim sanitarny!


I zjazd – (miejsce: Gdański Teatr Szekspirowski)
28.05.2021 17:00-20:00 Marzena Nieczuja Urbańska „Praca metodą dramy cz. 1”
29.05.2021 10:00-18:00 (o 14:00 obiad) Marzena Wojciechowska-Orszulak „Tradycyjne i innowacyjne elementy reżyserii teatru młodzieżowego w przełożeniu na alternatywną możliwość prowadzenia teatru szkolnego on-line”

II zjazd (miejsce: GTS)
18.06.2021 17:00-20:00 Marzena Nieczuja Urbańska „Praca metodą dramy cz. 2”
19.06.2021 10:00-18:00 (o 14:00 obiad) Hanna Świętnicka „Animacja i plastyka w teatrze”

Seminarium (miejsce: GAK Orunia)
2-3.08.2021 10:00-15:00 Monika Jarząbek „Reżyseria dla offu. Praca z aktorem amatorem”
4-5.08 10:00-15:00 Weronika Łucyk „Twórcza praca z tekstem”

III zjazd (miejsce: GTS)
17.09.2021 17:00-20:00 Agnieszka Grewling-Stolc „Edukator – Kreator”
18.09.2021 10:00-18:00 (o 14:00 obiad) Anna Zalewska-Uberman „Warsztat pedagogiczno- teatralny.
Od teorii do praktyki”

IV zjazd (miejsce: GTS)
08.10.2021 17:00-20:00 Piotr Biedroń „Przepis na spektakl cz.1”
09.10.2021 10:00-14:00 Maciej Wizner „Praca z emocjami. Narzędzia aktorskie i zabawy teatralne”
09.10.2021 15:00-18:00 Piotr Biedroń „Przepis na spektakl cz. 2”

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj:
https://forms.gle/zNeE9ukVc6wYEEkaA

NABÓR DO PROJEKTU TRWA DO 14 MAJA 2021
LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC!

Projekt dofinansowany jest ze środków
Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.