JKW
Książę Walii

Patron

Prezes
Jacek Walczykowski


Rada Fundacji
Przewodniczący Rady Fundacji:
Zbigniew Canowiecki

Członkowie Rady Fundacji
Jerzy Kobyliński
Jerzy Limon
Jerzy Mrozowicki
Janusz Palikot
Wojciech Prokurat
Julian Skelnik
Jerzy Zajadło

Fundacja Theatrum Gedanense
Długi Targ 11/13, 80-828 Gdańsk
tel./fax (+48 58) 301 34 11, 305 68 00
e-mail: info@ftg.pl


Fortis Bank Polska S.A. Oddz./Gdańsk,
ul. Okopowa 7,80-819 Gdańsk
34 1600 1303 0004 1001 9038 3001

Jeśli chcesz przeżyć niesamowitą przygodę, współtworzyć atmosferę wydarzeń organizowanych przez FTG i poznać fantastycznych ludzi – zgłoś się do nas.

Zostań wolontariuszem!