Wolność Kultury / Freedo(o)m of Culture

Międzynarodowa otwarta debata w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w sobotę 24 marca o godz. 10:00

W debacie wezmą udział: Jean Pierre Deru (założyciel sieci ENCATC i ORACLE), Mary Ann DeVlieg (przewodnicząca grupy roboczej przy Komisji Unii Europejskiej zajmującej się sztuką, prawami człowieka i sprawiedliwością), Jan Klata (reżyser i dramaturg teatralny), Michał Merczyński (dyrektor Festiwalu MALTA w Poznaniu), Paweł Potoroczyn (do 2016 roku dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza) oraz Anda Rottenberg (kuratorka, historyczka i krytyczka sztuki).
Rozmowę poprowadzi Marta Keil (kuratorka festiwalu Konfrontacje Teatralne w Lublinie, kierowniczka działu kuratorsko-dramaturgicznego w Teatrze Polskim w Bydgoszczy).

Debata jest częścią spotkania Oracle Cultural Network – międzynarodowej sieci menedżerów kultury.
Tłumaczona będzie na język angielski i polski.
Wstęp jest wolny i nie wymaga wcześniejszych zapisów.

 

Oracle Cultural Network to założona w 1992 roku w Atenach organizacja absolwentów studiów European Diploma in Cultural Project Management. Sieć ma siedzibę w Brukseli i na dzień dzisiejszy liczy 467 członków z 49 krajów. Oracle to coś więcej, niż tradycyjnie rozumiana sieć. To dynamicznie rozwijająca się społeczność indywidualnych operatorów kultury z całego świata, którzy pracują nad wzmacnianiem międzynarodowej współpracy przez rozwój i tworzenie wspólnych projektów kulturalnych w Europie i Afryce. Co roku spotyka się w innym kraju świata, aby porozmawiać o najbardziej palących problemach dotyczących współczesnej kultury i sztuki.

Do Gdańska przedstawiciele sieci Oracle przyjadą, aby wspólnie zastanowić się nad tematem wolności w kulturze. Tytułem tegorocznego spotkania jest Wolność Kultury / Freedo(o)m of Culture. Celem spotkania członków sieci jest włączenie w dyskurs środowiska kulturalnego miasta i regionu, w którym spotkanie się odbywa. Spotkanie rozpoczyna się w czwartek 22 marca, jest to dzień w którym menadżerowie kultury z całego świata poznają Gdańsk i inicjują dyskusje na temat wolności w kulturze. W piątek 23 marca w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się  międzynarodowe seminarium, giełda pomysłów oraz warsztaty dla trójmiejskiego sektora kultury (udział wymaga wcześniejszej rejestracji).

W świecie, w którym mass media i Internet odgrywają tak wielką rolę w sektorze kreatywnym i w edukacji przyszłych pokoleń; w realiach, w których nasze działania często podlegają auto-cenzurze, menedżerowie kultury mają możliwość i obowiązek głębokiej dyskusji, aktywnego namysłu nad tym, czy i w jaki sposób sztuka może wpływać na rzeczywistość i czy istnieją granice wolności w kulturze. Widzimy palącą potrzebę, aby o tym porozmawiać. Właśnie teraz. Właśnie w Gdańsku. – wyjaśniają organizatorzy spotkania.

Organizatorami wydarzenia są – Oracle  Cultural Network z Brukseli i  Fundacja Theatrum Gedanense we współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, Instytutem Kultury Miejskiej i Europejskim Centrum Solidarności.