Przestrzeń dla sztuki w sercu miasta

Usytuowany w samym sercu Gdańska Teatr w Oknie jest pierwszym tego typu teatrem studyjnym na świecie. To, co czyni TwO wyjątkowym, to jego dwa duże okna, które stanowią naturalną sceniczną rampę, element scenografii bądź przestrzeń gry, kształtując trzy oblicza sceny: kameralną scenę wewnętrzną, otwartą scenę zewnętrzną oraz przestrzeń sceniczną połączoną kurtyną okien, dającą ogromne możliwości inscenizacyjne. Scena powstała z inicjatywy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (uroczystego otwarcia TwO dokonał w 2009 roku Andrzej Wajda), od 2015 roku jest zaś prowadzona i finansowana przez Fundację Theatrum Gedanense. Od momentu otwarcia gościliśmy na naszej scenie wielu znakomitych artystów, przybywających do nas z całego świata. W latach 2009-2017 w TwO miało miejsce średnio 140 wydarzeń rocznie!

Okno na teatr… i nie tylko

Dzięki działalności o interdyscyplinarnej formule, docieramy do bardzo zróżnicowanej publiczności.

W repertuarze TwO znajdują się spektakle dramatyczne, monodramy, przedstawienia lalkowe, etiudy taneczne, koncerty, spotkania literackie, happeningi, performanse, pokazy filmów, spotkania z podróżnikami i opowiadaczami, warsztaty teatralne i muzyczne oraz spektakle i spotkania skierowane do najmłodszych odbiorców.

Teatr spotkań

Największym atutem Teatru w Oknie jest niewątpliwie otwarcie na szczery i bliski kontakt z widzami. To przestrzeń dialogu, w której rodzi się nowa jakość relacji między artystą a odbiorcą. Staramy się aktywizować mieszkańców, zmniejszać dystans oraz tworzyć przestrzeń współpracy między reprezentantami środowisk twórczych a odbiorcami kultury, inspirując ich do działania. Zwiększamy rolę teatru jako narzędzia wspomagania rozwoju ludzkiego od najmłodszych lat i otwieramy na sztukę, która łączy ludzi ponad podziałami.

Koordynator Teatru w Oknie

Dorota Sentkowska-Sakowicz
tel. +48 533 793 100
teatrwoknie@ftg.pl

TEATR W OKNIE

Ul. Długa 50/51
80-831 Gdańsk
tel.: +48 58 322-04-14