Monoteatr
#wdomu

Jest to pierwsza edycja MONOTEATRU realizowana w całości na płaszczyźnie wirtualnej. Celem konkursu jest wyłonienie i prezentacja indywidualnych wypowiedzi artystycznych, nawiązujących do sytuacji pandemii, kryzysu, izolacji oraz wywołanych nimi emocji – poczucia zagrożenia, niepewności, zniewolenia, ale też potrzeby kontaktu z innymi, utrzymania relacji oraz zachowania nadziei. Punktem wyjścia może być szeroki kontekst historyczny, kulturowy, lub komentarz dotyczący otaczającej rzeczywistości. Zgłoszenia można wysyłać do 31 lipca 2020 roku.

Konkurs skierowany jest do twórców działających w Polsce i obejmuje spektakle/działania artystyczne, które nie miały jeszcze swojej premiery. Zgłosić można zarówno koncepcję spektaklu, jak i wydarzenie będące na etapie tworzenia. Wyboru spektakli przeznaczonych do realizacji dokona jury w składzie: Katarzyna Flader-Rzeszowska, Wiesław Geras i Tomasz Miłkowski.

Wyłonieni finaliści Konkursu (maksymalnie 8 twórców/spektakli) otrzymają nagrody finansowe, a także wsparcie techniczne i organizacyjne w realizacji profesjonalnego nagrania swojego spektaklu. Następnie, w terminie 1 – 20 października 2020 roku, finałowe monodramy zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności za pośrednictwem kanału YouTube oraz na Facebooku. Prezentacjom wyłonionych spektakli będą towarzyszyły spotkania z artystami oraz dyskusje z udziałem publiczności online. W dniach 1 – 27 października, spośród wybranych przez jury finalistów, drogą głosowania online Widzowie wytypują trzech Laureatów Konkursu.

Konkursowi towarzyszyć będą trzy wydarzenia kierowane do widzów i artystów, oraz jedno dedykowane młodym twórcom:

WPROWADZENIE DO MONODRAMU – Wiesław Geras

Wykład otwierający przegląd w ramach projektu, który poprowadzi Wiesław Geras – założyciel najstarszego festiwalu monodramów i inicjator licznych przeglądów i festiwali. Posiada on ogromne doświadczenie i podzieli się historią monodramu, której sam jest częścią. Opowie o początkach nurtu, o prekursorach i legendach. Nakreśli obecne trendy i przedstawi współczesną rolę monodramu w polskim teatrze.

WARSZTAT KRYTYKI TEATRALNEJ W KONTEKŚCIE MONODRAMU – Tomasz Miłkowski

Warsztat przeznaczony dla osób zainteresowanych krytyką i teatrem współczesnym. Przeprowadzony zostanie przez Tomasza Miłkowskiego – dziennikarza, krytyka teatralnego i będzie miał na celu podniesienie umiejętności szerszego spojrzenia na grę aktorską i reżyserię, odczytywania kontekstów i opisywania spektakli.

WARSZTAT RECYTATORSKI – Mateusz Nowak

Skierowany do młodych twórców i pasjonatów teatru. Poprowadzi go Mateusz Nowak – doświadczony aktor monodramowy, laureat licznych konkursów recytatorskich. Wirtualny warsztat będzie miał na celu podniesienie świadomości uczestników posługiwania się własnym głosem, wyrażania przez niego emocji i sensu wypowiadanego tekstu. Uczestnicy dowiedzą się jak wybrać odpowiedni repertuar do recytacji i jak zacząć pracę nad nim. Zostaną omówione techniki analizy i interpretacji tekstu i jak budować kontakt z widzem i utrzymywać jego uwagę.

DEBATA TWÓRCÓW

Zwieńczeniem projektu będzie debata, której celem będzie wymiana doświadczeń i dyskusja na temat możliwości funkcjonowania teatru w sieci. Procesy twórcze, przygotowania i próby są dla twórców inne od dotychczasowych. Chcielibyśmy, aby środowisko mogło przeanalizować zalety i wady nowego doświadczenia, pochyliło się nad błędami i kłopotami, jakie pojawiły w związku z wdrażaniem nowego systemu pracy i poszukało rozwiązań na zaistniałe sytuacje. Liczymy, że będzie to źródło inspiracji i nowych pomysłów.

MONOTEATR #wdomu wychodzi naprzeciw potrzebie samorealizacji i dzielenia się sztuką w środowiskach twórczych, które w obecnej sytuacji wyjątkowo silnie potrzebują wsparcia. Mamy nadzieję, że powstałe monodramy staną się zaczątkiem szerszych projektów i zyskają w przyszłości swoje sceniczne oblicze. Twórcza odwaga artystów może pomóc wielu widzom w przezwyciężaniu kryzysu. Rozwój technologii informacyjnej wprowadził nowe formy afiliacji i aktywności kulturowej – chcemy wspierać działania mobilizujące odbiorców do aktywnego wykorzystania nowych mediów. Postaramy się też odpowiedzieć na pytanie, czy można postrzegać stan izolacji i idące za nim ograniczenia jako szansę na rozwój, na zaistnienie nowych form i myśli.

Pliki do pobrania

1. Regulamin
2. Załącznik nr.1 (formularz)

Komunikat Jury konkursu MONOTEATR #wdomu

Jury konkursu MONOTEATR #wdomu w składzie: Katarzyna Flader-Rzeszowska, Wiesław Geras oraz Tomasz Miłkowski, spośród 29 nadesłanych projektów wyłoniło ośmiu Laureatów Konkursu:

Monika Czajkowska i Joanna Osyda – „Ofelia. Działanie (nie)będzie potępione”
Katarzyna Lewińska „Patrz na mnie”
Szymon Majchrzak i Małgorzata (Jakubowska) Raczkowska „Portret artysty współczesnego”
Joanna Olszewska i Mariusz Orski „Pięć godzin z Mariem”
Anna Rakowska i Paweł Pawlik „Purgatorium”
Jagoda Rall „Cztery pokoje (na opak wywrócone)”
Bartosz Rułka i Barbara Napieraj „Jestem”
Piotr Rybak „Bastyl/JA. SPRAWA ŻYCIA I ŚMIERCI „

Komunikat Jury

organizator

Fundacja Theatrum Gedanense
Teatr w Oknie

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”.

nck-logo2020
Koordynatorzy Projektu

Aleksandra Dacyl, Dorota Sentkowska-Sakowicz
tel. +48 533 793 100
www.teatrwoknie.pl

TEATR W OKNIE

Ul. Długa 50/51
80-831 Gdańsk
tel.: +48 58 322-04-14