Monoteatr
O wolności!

Wolność i niepodległość są wartościami ostatecznymi, stanowią dobro kulturowe o charakterze uniwersalnym. Łączone są z suwerennością kraju, towarzyszą takim wartościom społecznym jak demokracja i patriotyzm, stoją w jednym szeregu z pojęciami praw człowieka i wolności politycznej. Ale wolność to także niezależność osobista, prawo nieskrępowanego działania, wolność słowa, wyznania i woli. Ten aspekt wyboru i samostanowienia o sobie nie istnieje w oderwaniu od sytuacji politycznej i ekonomicznej kraju oraz otaczającej rzeczywistości. Celem projektu jest stworzenie wyjątkowej platformy dialogu, pozwalającej na przyjrzenie się istocie walki o najważniejsze wartości w obliczu różnych doświadczeń historycznych, dla której punktem wyjścia będą prezentacje czternastu spektakli jednego aktora.

Tematyka monodramów dotyka naturalnej potrzeby niezależności oraz walki człowieka o życie, godność oraz niezawisłość kraju w obliczu zmian podyktowanych utratą wolności w różnych kontekstach dziejowych XX wieku, ale także wolności w niehistorycznej, szerszej perspektywie – to spektakle traktujące o problemie powojennej traumy, wykluczenia, konformizmu i nonkonformizmu. Czternaście propozycji wybranych zostało we współpracy z kuratorem projektu – Wiesławem Gerasem. Każdy prezentowany w Teatrze w Oknie spektakl zakończy spotkanie z artystą i dyskusja z udziałem publiczności. Zwieńczeniem projektu będzie otwarta debata z udziałem ekspertów.

Chcemy, aby rozmowa o najważniejszych ludzkich wartościach stała się punktem wyjścia do kształtowania nowej płaszczyzny komunikacji i integracji reprezentantów różnych środowisk, sprzyjała poczuciu zaangażowania, szacunku i solidarności, będąc tym samym odpowiedzią na wzrastającą polemikę i polaryzację otaczającej rzeczywistości. Uważamy, że ze względu na historię Gdańska, właśnie w naszym mieście należy inicjować dialog o wolności i niepodległości, tworzyć możliwość wymiany opinii i doświadczeń. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

PROGRAM
6-15 LISTOPADA 2020

„KOBA”
występuje: Aleksander Rubinovas, reżyseria: Stanislovas Rubinovas

„DO ŹRÓDEŁ. GŁOS CICHEGO ODMĘTU”
występuje: Lidiya Danylchuk, reżyseria: Iryna Wołyćka-Zubko

„SAMOSPALENIE”
występuje: Przemysław Bluszcz, reżyseria: Krzysztof Szekalski

„ZOFIA”
występuje: Małgorzata Pieńkowska, reżyseria: Beniamin Bukowski

„WOJNA TO TYLKO KWIAT”
występuje: Agnieszka Przepiórska, reżyseria: Piotr Ratajczak

„DIVA”
występuje: Wioleta Komar, reżyseria: Stanisław Miedziewski

„BIAŁY NA BIAŁYM”
występuje: Wioleta Komar, reżyseria: Stanisław Miedziewski

„ŻERTWA”
występuje: Mateusz Nowak, reżyseria: Stanisław Miedziewski

„POKUĆ”
występuje: Szymon Majchrzak, reżyseria: Ewa Czaplik-Kowalewska

„BACZYŃSKI. APOKALIPSA”
występuje: Edyta Janusz-Ehrlich, reżyseria: Magdalena Olszewska

„ELIZABETH WATSON. CICHOCIEMNA”
występuje: Teresa Stępień-Nowicka, reżyseria: Inka Dowlasz

„OLGA. EINE CHARMANTE FRAU”
występuje: Monika Dąbrowska-Jarosz, reżyseria: Stanisław Miedziewski

„MIT”
występuje: Viktoria Szopińska, reżyseria: Grzegorz Szlanga

„ZABRALI MNIE W NOCNEJ KOSZULI NA SYBIR”
występuje: Martyna Kleszczewska, reżyseria: Jolanta Hinc-Mackiewicz

„O WOLNOŚCI! – debata

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Koordynator Teatru w Oknie

Dorota Sentkowska-Sakowicz
tel. +48 533 793 100
teatrwoknie@ftg.pl

TEATR W OKNIE

Ul. Długa 50/51
80-831 Gdańsk
tel.: +48 58 322-04-14