Inwestycja w Kulturę

Misją Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jest prezentacja i upowszechnianie najciekawszych dokonań w kulturze i sztuce polskiej, europejskiej i światowej,
a także edukacja teatralna dzieci i młodzieży. Profil instytucji stawia ją obok największych centrów kultury na świecie.

Wzmocnienie wizerunku marki
poprzez sponsoring

Wsparcie Teatru daje możliwość przeprowadzenia kampanii wizerunkowej firmy
w oparciu o mecenat nad instytucją artystyczną strategiczną dla miasta i regionu

Sponsoring instytucji artystycznej oznacza liczne korzyści wizerunkowe i marketingowe
oraz możliwość wykorzystania bogactwa skojarzeń, jakie niesie świat sztuki

Wzmocnienie rozpoznawalności Państwa marki oraz szansa dotarcia do szerszego grona odbiorców,
dzięki obecność w kampaniach medialnych oraz materiałach promocyjnych Teatru

Długoterminowe powiązanie Państwa firmy z marką Teatru i stworzenie pozytywnych skojarzeń

Możliwość wykorzystania wnętrz budynku do organizacji firmowych wydarzeń

Aktywne czerpanie z bogactwa kulturalnego dzięki przekazywanej
dla Państwa pracowników i klientów puli biletów

Dzięki wsparciu instytucji kultury mogą Państwo zaprezentować się jako aktywni,
odpowiedzialni i świadomi uczestnicy życia społecznego (corporate citizenship)

Możliwości współpracy
cyklicznej

Gdański Teatr Szekspirowski to spektakle z największych teatrów Świata
oraz najciekawsze premiery polskie. To także koncerty, wystawy,
przeglądy filmowe oraz bogaty wybór warsztatów i projektów edukacyjnych.

Proponujemy nawiązanie współpracy całorocznej lub przy następujących projektach:
Teatry Europy i Świata, Teatry Polskie, Festiwal Szekspirowski,
Scena Muzyczna GTS, Edukacja

Spersonalizowane oferty negocjujemy indywidualnie,
by bogaty pakiet świadczeń dostosowany
był do potrzeb wizerunkowo- marketingowych firmy.

Dodatkowe informacje

finanse@ftg.pl